Medarbeidere

 

IMG_3493

Raymond Bærø & Mona Lill Bærø

 

 

 

 

 

 

Raymond Bærø  & Mona Lill  Bærø

Mona Lill  og Raymond Bærø  er med å leder Mulighetenes hus. Raymond sitter i styret som er det øverste organ på huset. Mona Lill er utdannet sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid, mens Raymond er utdannet sosionom. Sammen har de også videreutdanning i sosialpedagogikk og boligsosialt arbeid. Begge har 20 års erfaring i arbeid med mennesker.

 

IMG_3498

Mette Rasmussen

Mette Rasmussen

Mette Rasmussen er selve gründeren av ressursgruppene på Mulighetenes Hus. Hun jobber nå i 50% stilling med drift av mødregruppene og er faglig leder. Hun er utdannet sosionom og har jobbet på Mulighetenes Hus siden 2010.

 

IMG_3501

Anne Taraldsen

Anne Taraldsen

Anne Taraldsen er utdannet sosionom og coach og er sertifisert gjennom Coaching Academy – CAN nettverk. Hun er i tillegg medlem i ICF; International Coaching Federation, som er en internasjonal sertifisering av coacher. Hun har bakgrunn fra barneverntjenesten og som daglig leder for Mulighetenes Hus. Anne var grunnleggeren og bar visjonen til Mulighetenes Hus som startet opp i 2009 og hun sitter i styret på huset.

IMG_2400

Santiago Valdez

 Santiago Valdez

Santiago er utdannet teolog og psykolog. Han er opptatt med å hjelpe asylsøkere til å integrere seg sosialt i Norge. Han jobber med grupper av menn med aktiviteter og samtaler om foreldreroller og mannsrolle i et nytt samfunn. For Santiago er det viktig å stille kloke og aktuelle spørsmål.

 

Harald

Harald Eivindson

Harald Eivindson er utdannet sosionom og har videreutdanning i gruppeterapi. Han arbeider til daglig på Borgestadklinikken, avd. Loland med rusbehandling. På huset er han frivillige miljøterapeut i samtale med fedre.