Trinn 1

Tema 1: ”Vår selvfølelse/selvbilde/selvtillit”

Tema 2: ”Vår selvfølelse, hva kan lav selvfølelse føre til”? ”Jeg-er-bra boken”

Tema 3: ”Vår egen selvfølelse når vi ikke strekker til”

Tema 4: ”Nettverk, venner, personlig integritet”

Tema 5: ”Uro, usikkerhet og redsel”, ”Tro og tillit, skyld og skam”

Tema 6: Påvirkning fra omgivelser og oss selv. Mine valg

Tema 7: ”Oppsummering av temaet selvfølelse”