OBS! Mulighetenes hus STENGER for å hindre koronasmitte. Vi følger FHI sine anbefalinger og vi stenger derfor Mulighetenes hus kafe og alle gruppeaktiviteter inntil videre. Dette gjør vi for å være med på dugnaden for å hindre spredning av koronaviruset. Vi følger opp gruppedeltakere på andre måter i denne tiden. Ved behov for hjelp eller samtaler kan du ta kontakt med oss på mail eller telefon.

Fedregruppe

Gjennom mødergruppene fikk vi se at det var et behov for å opprette et tilbud også for fedrene. For at barna skal ha en trygg og god omsorg, er det viktig å fokusere på hele familien. 

Våre tidligere erfaringer i oppveksten påvirker oss inn i voksenlivet, og for mange kan negative opplevelser gjennom livet påvirke omsorgsrollen. Vi ønsker derfor å rette fokus også mot fedre som har negative erfaringer i sin bagasje, slik at vi kan gi støtte og veiledning for at du kan styrke din kompetanse som far.

Samlingene foregår på kveldstid en dag i uka. I gruppa har vi fokus på undervisning, samtaler og utvikling på de områder som har hatt en negativ påvirkning i livet ditt og som kanskje preger din omsorgsrolle i dag. På samme måte som i mødregruppene, er gruppearbeid bygget opp under visjonen om selvstendiggjøring gjennom kognitivt endringsarbeid og løsningsfokusert tilnærming.

Gruppen er basert på blant annet temaer fra Cos (Circle og security) som har som mål å bevisstgjøre din egen rolle som far. Denne tilnærmingen har også et traumebevisst fokus hvor vi ser på hvordan tidligere erfaringer du har med deg fra egen oppvekst har påvirket deg, sammenhengen mellom disse erfaringene og din egen foreldrestil og hvor vi videre reflekterer over episoder og hendelser som kan ha innvirkning på din egen rolle som far.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on linkedin

Om du syns dette høres ut som noe for deg, eller om du ønsker mer informasjon kan du kontakte oss her:

Fedregruppe

OBS! Mulighetenes hus STENGER for å hindre koronasmitte. Vi følger FHI sine anbefalinger og vi stenger derfor Mulighetenes hus kafe og alle gruppeaktiviteter inntil videre. Dette gjør vi for å være med på dugnaden for å hindre spredning av koronaviruset. Vi følger opp gruppedeltakere på andre måter i denne tiden. Ved behov for hjelp eller samtaler kan du ta kontakt med oss på mail eller telefon.

Gjennom mødergruppene fikk vi se at det var et behov for å opprette et tilbud også for fedrene. For at barna skal ha en trygg og god omsorg, er det viktig å fokusere på hele familien. 

Våre tidligere erfaringer i oppveksten påvirker oss inn i voksenlivet, og for mange kan negative opplevelser gjennom livet påvirke omsorgsrollen. Vi ønsker derfor å rette fokus også mot fedre som har negative erfaringer i sin bagasje, slik at vi kan gi støtte og veiledning for at du kan styrke din kompetanse som far.

Samlingene foregår på kveldstid en dag i uka. I gruppa har vi fokus på undervisning, samtaler og utvikling på de områder som har hatt en negativ påvirkning i livet ditt og som kanskje preger din omsorgsrolle i dag. På samme måte som i mødregruppene, er gruppearbeid bygget opp under visjonen om selvstendiggjøring gjennom kognitivt endringsarbeid og løsningsfokusert tilnærming.

Gruppen er basert på blant annet temaer fra Cos (Circle og security) som har som mål å bevisstgjøre din egen rolle som far. Denne tilnærmingen har også et traumebevisst fokus hvor vi ser på hvordan tidligere erfaringer du har med deg fra egen oppvekst har påvirket deg, sammenhengen mellom disse erfaringene og din egen foreldrestil og hvor vi videre reflekterer over episoder og hendelser som kan ha innvirkning på din egen rolle som far.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on linkedin

Om du syns dette høres ut som noe for deg, eller om du ønsker mer informasjon kan du kontakte oss her:

Kontaktinfo:

  • Venneslavegen 257, 4708 vennesla
  • mona@muligheteneshus.no
  • 982 99 861