Fedregruppe

Gjennom mødergruppene fikk vi se at det var et behov for å opprette et tilbud også for fedrene. For at barna skal ha en trygg og god omsorg, er det viktig å fokusere på hele familien. 

Våre tidligere erfaringer i oppveksten påvirker oss inn i voksenlivet, og for mange kan negative opplevelser gjennom livet påvirke omsorgsrollen. Vi ønsker derfor å rette fokus også mot fedre som har negative erfaringer i sin bagasje, slik at vi kan gi støtte og veiledning for at du kan styrke din kompetanse som far.

Samlingene foregår på kveldstid en dag i uka. I gruppa har vi fokus på undervisning, samtaler og utvikling på de områder som har hatt en negativ påvirkning i livet ditt og som kanskje preger din omsorgsrolle i dag. På samme måte som i mødregruppene, er gruppearbeid bygget opp under visjonen om selvstendiggjøring gjennom kognitivt endringsarbeid og løsningsfokusert tilnærming.

Gruppen er basert på blant annet temaer fra Cos (Circle og security) som har som mål å bevisstgjøre din egen rolle som far. Denne tilnærmingen har også et traumebevisst fokus hvor vi ser på hvordan tidligere erfaringer du har med deg fra egen oppvekst har påvirket deg, sammenhengen mellom disse erfaringene og din egen foreldrestil og hvor vi videre reflekterer over episoder og hendelser som kan ha innvirkning på din egen rolle som far.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on linkedin

Fedregruppe

fedregruppe

Gjennom mødergruppene fikk vi se at det var et behov for å opprette et tilbud også for fedrene. For at barna skal ha en trygg og god omsorg, er det viktig å fokusere på hele familien. 

Våre tidligere erfaringer i oppveksten påvirker oss inn i voksenlivet, og for mange kan negative opplevelser gjennom livet påvirke omsorgsrollen. Vi ønsker derfor å rette fokus også mot fedre som har negative erfaringer i sin bagasje, slik at vi kan gi støtte og veiledning for at du kan styrke din kompetanse som far.

Samlingene foregår på kveldstid en dag i uka. I gruppa har vi fokus på undervisning, samtaler og utvikling på de områder som har hatt en negativ påvirkning i livet ditt og som kanskje preger din omsorgsrolle i dag. På samme måte som i mødregruppene, er gruppearbeid bygget opp under visjonen om selvstendiggjøring gjennom kognitivt endringsarbeid og løsningsfokusert tilnærming.

Gruppen er basert på blant annet temaer fra Cos (Circle og security) som har som mål å bevisstgjøre din egen rolle som far. Denne tilnærmingen har også et traumebevisst fokus hvor vi ser på hvordan tidligere erfaringer du har med deg fra egen oppvekst har påvirket deg, sammenhengen mellom disse erfaringene og din egen foreldrestil og hvor vi videre reflekterer over episoder og hendelser som kan ha innvirkning på din egen rolle som far.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on linkedin

Meld deg på her:

Har du behov for et tilbud hvor du kan jobbe med deg selv og utfordringer knyttet til foreldrerollen, livsmestring, dårlig selvtilit og selvbilde? Da kan dette tilbudet være for deg. Søk her for plass på fedregruppe.

Dette er et gratis lavterskeltilbud hvor fokuset er at du skal bli tryggere i deg selv og/eller som forelder, i tillegg har vi fokus på å jobbe med utfordringer du ellers kanskje har i livet ditt. Alt i trygge og gode omgivelser, sammen med andre i liknende situasjoner. 

Vi ser frem til å høre fra deg:e

Vi behandler alle opplysninger om våre søkere – navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, e-postadresse, målgruppe og eventuelle helseopplysninger – strengt konfidensielt. Opplysningene brukes til å kunne ta en samlet vurdering av deltakere til våre turer, aktiviteter og øvrige tilbud. Behandlingen skjer i henhold til Personopplysningslovens § 8. Vi utleverer ikke personopplysninger til andre med mindre det er nødvendig i forbindelse med reservasjon av ferietilbud/aktiviteter. Kun helt nødvendige opplysninger blir eventuelt delt med våre samarbeidspartnere. Unødvendige opplysninger vil bli slettet når oppbevaring ikke lenger er nødvendig ut fra formålet med oppbevaringen. 

Kontaktinfo: