OBS! Mulighetenes hus STENGER for å hindre koronasmitte. Vi følger FHI sine anbefalinger og vi stenger derfor Mulighetenes hus kafe og alle gruppeaktiviteter inntil videre. Dette gjør vi for å være med på dugnaden for å hindre spredning av koronaviruset. Vi følger opp gruppedeltakere på andre måter i denne tiden. Ved behov for hjelp eller samtaler kan du ta kontakt med oss på mail eller telefon.

Ressursgruppe for mødre

Dette er et tilbud til deg som er mamma og ønsker å styrke selvfølelsen og kompetansen som mor. Gruppene møtes en gang i uken. Hver gruppe består av 4-7 mødre og det er inntak til nye grupper 2 ganger i året.

Vår visjon

Er å gi mødre mot til å leve og frihet til å velge et selvstendig liv. Hovedmålet for dette tiltaket er kompetanseheving og nettverksbygging. Det blir lagt stor vekt på en styrking av mødrenes selvfølelse og omsorgskompetanse, i tillegg til at vi har fokus på selvutvikling. 

Gruppene drives ut fra en faglig tilnærming hvor gruppeprosess er sentralt; der medlemmene både hjelper seg selv og hverandre.

Du får lære deg selv å kjenne på en ny måte gjennom positiv forsterkning fra omgivelsene

Gruppen er lagt opp med et nytt tema for hver gang, hvor vi sammen reflekterer over ulike spørsmål. Først møtes vi til en lunsj hvor vi prater om løst og fast, deretter skal vi jobbe med tema for dagen. Gjennom gruppedeltagelsen er målet at du skal få nye verktøy til å kunne jobbe deg ut av vanskelige og destruktive handlings- og tankemønster. Hver deltaker får individuell oppfølging ved behov, det kan være i form av samtaler, hjelp med å få kontroll over økonomien, veiledning i hjemmet eller følge til offentlige kontorer. Du får i tillegg til gruppesamlinger en unik mulighet til å utvide nettverket ditt gjennom å delta på andre aktiviteter på huset.

Arbeidsmetoden bygger på dine ressurser, muligheter og behov i stedet for problemer. Vi ønsker å fokusere på løsninger og ikke begrensninger, derfor ønsker vi gjennom gruppen å løfte dine gode kvaliteter, samt øke selvtillit og selvbilde slik at du kan møte ulike utfordringer på en mer konstruktiv måte.

Forebyggende tiltak også rettet mot barna

Vi har i arbeidet med mødregruppene sett betydningen av å jobbe med flere faktorer i familienes liv. En økt kompetanse hos deg som mor, kan påvirke din evne til å møte barnas behov, men samtidig vil en styrket selvfølelse og oppfølging på andre områder påvirke barnas omsorgsmiljø generelt.

Gruppen er basert på blant annet temaer fra Cos (Circle og security) som har som mål å bevisstgjøre din egen rolle som mor. Denne tilnærmingen har også et traumebevisst fokus hvor vi ser på hvordan tidligere erfaringer du har med deg fra egen oppvekst har påvirket deg, sammenhengen mellom disse erfaringene og din egen foreldrestil og hvor vi videre reflekterer over episoder og hendelser som kan ha innvirkning på din egen rolle som forelder.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on linkedin

Om du syns dette høres ut som noe for deg, eller om du ønsker mer informasjon kan du kontakte oss her:

Ressursgruppe for mødre

OBS! Mulighetenes hus STENGER for å hindre koronasmitte. Vi følger FHI sine anbefalinger og vi stenger derfor Mulighetenes hus kafe og alle gruppeaktiviteter inntil videre. Dette gjør vi for å være med på dugnaden for å hindre spredning av koronaviruset. Vi følger opp gruppedeltakere på andre måter i denne tiden. Ved behov for hjelp eller samtaler kan du ta kontakt med oss på mail eller telefon.

Dette er et tilbud til deg som er mamma og ønsker å styrke selvfølelsen og kompetansen som mor. Gruppene møtes en gang i uken. Hver gruppe består av 4-7 mødre og det er inntak til nye grupper 2 ganger i året.

Vår visjon

Er å gi mødre mot til å leve og frihet til å velge et selvstendig liv. Hovedmålet for dette tiltaket er kompetanseheving og nettverksbygging. Det blir lagt stor vekt på en styrking av mødrenes selvfølelse og omsorgskompetanse, i tillegg til at vi har fokus på selvutvikling. 

Gruppene drives ut fra en faglig tilnærming hvor gruppeprosess er sentralt; der medlemmene både hjelper seg selv og hverandre.

Du får lære deg selv å kjenne på en ny måte gjennom positiv forsterkning fra omgivelsene

Gruppen er lagt opp med et nytt tema for hver gang, hvor vi sammen reflekterer over ulike spørsmål. Først møtes vi til en lunsj hvor vi prater om løst og fast, deretter skal vi jobbe med tema for dagen. 

Gjennom gruppedeltagelsen er målet at du skal få nye verktøy til å kunne jobbe deg ut av vanskelige og destruktive handlings- og tankemønster. Hver deltaker får individuell oppfølging ved behov, det kan være i form av samtaler, hjelp med å få kontroll over økonomien, veiledning i hjemmet eller følge til offentlige kontorer. Du får i tillegg til gruppesamlinger en unik mulighet til å utvide nettverket ditt gjennom å delta på andre aktiviteter på huset.

Arbeidsmetoden bygger på dine ressurser, muligheter og behov i stedet for problemer. Vi ønsker å fokusere på løsninger og ikke begrensninger, derfor ønsker vi gjennom gruppen å løfte dine gode kvaliteter, samt øke selvtillit og selvbilde slik at du kan møte ulike utfordringer på en mer konstruktiv måte.

Forebyggende tiltak også rettet mot barna

Vi har i arbeidet med mødregruppene sett betydningen av å jobbe med flere faktorer i familienes liv. En økt kompetanse hos deg som mor, kan påvirke din evne til å møte barnas behov, men samtidig vil en styrket selvfølelse og oppfølging på andre områder påvirke barnas omsorgsmiljø generelt.

Gruppen er basert på blant annet temaer fra Cos (Circle og security) som har som mål å bevisstgjøre din egen rolle som mor. Denne tilnærmingen har også et traumebevisst fokus hvor vi ser på hvordan tidligere erfaringer du har med deg fra egen oppvekst har påvirket deg, sammenhengen mellom disse erfaringene og din egen foreldrestil og hvor vi videre reflekterer over episoder og hendelser som kan ha innvirkning på din egen rolle som forelder.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on linkedin

Om du syns dette høres ut som noe for deg, eller om du ønsker mer informasjon kan du kontakte oss her:

Kontaktinfo:

  • Venneslavegen 257, 4708 vennesla
  • mona@muligheteneshus.no
  • 982 99 861