OBS! Mulighetenes hus STENGER for å hindre koronasmitte. Vi følger FHI sine anbefalinger og vi stenger derfor Mulighetenes hus kafe og alle gruppeaktiviteter inntil videre. Dette gjør vi for å være med på dugnaden for å hindre spredning av koronaviruset. Vi følger opp gruppedeltakere på andre måter i denne tiden. Ved behov for hjelp eller samtaler kan du ta kontakt med oss på mail eller telefon.

Ressursgruppe for flerkulturelle

Vi tilbyr ressursgrupper for flerkulturelle hvor målsettingen med tiltaket er å hjelpe foreldre med flerkulturell bakgrunn til å integreres i nærmiljøet, styrke sin foreldrerolle, få hjelp til å utvikle seg og hente inspirasjon/tips om kulturelle rammer og forventninger i samfunnet.

For deg som er foreldre og har en annen kulturell bakgrunn, kan det være behov for informasjon om mange ulike arenaer i samfunnet. Vi ønsker derfor å være en arena hvor det er mulig å stille alle spørsmålene du måtte sitte inne med.

Vi ser ofte at mange velger unnvikelse som strategi når de kjenner på usikkerhet og uro. Kunnskap gir større trygghet slik at det blir lettere å konfrontere nye situasjoner og ellers være aktiv i eget og barnas liv. I tillegg til at gruppedeltakerne får mulighet til å tilegne seg ny kunnskap, får de mulighet til å sette ord på egne opplevelser, tanker og følelser om forskjellige temaer som blir presentert.

Temaer

Temaer vi fokuserer på i gruppa er hva du bærer med deg i «bagasjen» fra tidligere erfaringer og opplevelser. Vi går i tillegg innom temaer om forsoning, håndtering av tunge minner, neste generasjons rolle, ødelagte relasjoner, ventende ting som er igjen i et annet land, og egne foreldres omsorgsrolle kontra egen omsorgsrolle i Norge.

Vi er også innom tips til hvordan forstå nordmenn, kultursjokk, hvordan få nye venner, å forstå det norske arbeidsmarkedet, info om helsevesenet, tips til familieintegrering (bursdager, foreldremøter, foreldrekonferanser osv.), å bruke naturen i Norge, og å sette ord på følelser.

Alle de flerkulturelle gruppene har hatt en varighet på 1 år.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on linkedin

Om du syns dette høres ut som noe for deg, eller om du ønsker mer informasjon kan du kontakte oss her:

Ressursgruppe for flerkulturelle

OBS! Mulighetenes hus STENGER for å hindre koronasmitte. Vi følger FHI sine anbefalinger og vi stenger derfor Mulighetenes hus kafe og alle gruppeaktiviteter inntil videre. Dette gjør vi for å være med på dugnaden for å hindre spredning av koronaviruset. Vi følger opp gruppedeltakere på andre måter i denne tiden. Ved behov for hjelp eller samtaler kan du ta kontakt med oss på mail eller telefon.

Vi tilbyr ressursgrupper for flerkulturelle hvor målsettingen med tiltaket er å hjelpe foreldre med flerkulturell bakgrunn til å integreres i nærmiljøet, styrke sin foreldrerolle, få hjelp til å utvikle seg og hente inspirasjon/tips om kulturelle rammer og forventninger i samfunnet.

For deg som er foreldre og har en annen kulturell bakgrunn, kan det være behov for informasjon om mange ulike arenaer i samfunnet. Vi ønsker derfor å være en arena hvor det er mulig å stille alle spørsmålene du måtte sitte inne med.

Vi ser ofte at mange velger unnvikelse som strategi når de kjenner på usikkerhet og uro. Kunnskap gir større trygghet slik at det blir lettere å konfrontere nye situasjoner og ellers være aktiv i eget og barnas liv. I tillegg til at gruppedeltakerne får mulighet til å tilegne seg ny kunnskap, får de mulighet til å sette ord på egne opplevelser, tanker og følelser om forskjellige temaer som blir presentert.

Temaer

Temaer vi fokuserer på i gruppa er hva du bærer med deg i «bagasjen» fra tidligere erfaringer og opplevelser. Vi går i tillegg innom temaer om forsoning, håndtering av tunge minner, neste generasjons rolle, ødelagte relasjoner, ventende ting som er igjen i et annet land, og egne foreldres omsorgsrolle kontra egen omsorgsrolle i Norge.

Vi er også innom tips til hvordan forstå nordmenn, kultursjokk, hvordan få nye venner, å forstå det norske arbeidsmarkedet, info om helsevesenet, tips til familieintegrering (bursdager, foreldremøter, foreldrekonferanser osv.), å bruke naturen i Norge, og å sette ord på følelser.

Alle de flerkulturelle gruppene har hatt en varighet på 1 år.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on linkedin

Om du syns dette høres ut som noe for deg, eller om du ønsker mer informasjon kan du kontakte oss her:

Kontaktinfo:

  • Venneslavegen 257, 4708 vennesla
  • mona@muligheteneshus.no
  • 982 99 861