Ressursgrupper:

Mulighetenes hus har ulike nettverksbyggende tiltak, og samtidig har vi sett behovet for langsiktig tilbud.

Disse tilbudene innebærer å hjelpe den enkelte til å styrke iboende resurser, endre negativt handlings- og tankemønster, bearbeide negative følelser og opplevelser, styrke sosial kompetanse, styrke foreldrekompetanse og ikke minst styrke selvfølelse og selvtillit. I tillegg er det fokus på integrering og økonomi.

På bakgrunn av dette har vi startet opp ulike ressursgrupper med fokus på selvutvikling, foreldrekompetanse, famillieveiledning og integrering. 

Familiperspektiv

I mange familier ser man at det videreføres negativ sosial arv gjennom flere generasjoner. På bakgrunn av dette har vi opprettet ulike ressursgrupper som går ut på å hjelpe hele familien til varig endring av en vanskelig livssituasjon. Vi i Mulighetenes hus har tro på at et støtteapparat rundt hele familien vil gi bedre grunnlag for endring av en negativ utvikling.  

Siden vi ønsker å ha fokus på hele familien, har vi laget egne mødre, fedre og flerkulturelle grupper. Disse gruppene har som hovedmål å hjelpe å styrke deg og din familie sammen. Gruppene er basert på temaer fra blant annet COS (Circle of security) som har som mål å bevisstgjøre din egen rolle som forelder. Du kan lese mer om COS her. Denne tilnærmingen har også et traumebevisst fokus hvor vi ser på hvordan tidligere erfaringer du har med deg fra egen oppvekst har påvirket deg, sammenhengen mellom disse erfaringene og din egen foreldrestil og hvor vi videre reflekterer over episoder og hendelser som kan ha innvirkning på din egen rolle som forelder.

Selvutvikling

Gjennom ressursgruppene ønsker vi å være med på å bidra til å danne et grunnlag som hjelper den enkelte til å gjennomføre de endringer som er nødvendig for å oppnå selvstendighet på ulike områder i livet. Gjennom gruppene vil du sammen med fagfolk og erfaringskonsulenter få veiledning og verktøy som skal til for å jobbe med deg selv og det du strever med. 

Å gjennomføre en selvutvikling er en krevende og langsiktig prosess, vi ser det dermed som hensiktsmessig å starte med endringsarbeid innen det grunnleggende tankemønsteret og de følelser du har til deg selv. Vi jobber derfor med å styrke selvtilliten til deg som deltar, i tillegg til å hjelpe deg til å se mulighetene og resursene du har, fremfor begrensingene.

Parundervisning

Vi ønsker også å fokusere på parforholdet. Vi arrangerer flere dagsseminarer og en weekendsamling i året med fokus på kommunikasjon og hvordan håndtere vanskelige situasjoner sammen. Dette tilbudet passer for alle.

Dette er ikke parterapi, men ment som å styrke forholdet i fredstid slik at dere står bedre rustet til å tåle konflikter og utfordringer som kan dukke opp underveis i forhold og familieliv.

Hvis du endrer måten du ser på ting, endrer tingene seg også.
 
–  Wayne Dyer 

Mødregruppe

Dette er et tilbud til deg som er mamma og ønsker å styrke selvfølelsen og kompetansen som mor. Gruppene møtes en gang i uken. Hovedmålet for dette tiltaket er kompetanseheving og nettverksbygging i tillegg til at vi har fokus på selvutvikling. 

mødregruppe
fedregruppe

Fedregruppe

Ved bruk av undervisning, samtaler og gruppeoppgaver får du som far mulighet til å styrke din omsorgsrolle, samt å gjøre en positiv utvikling på de områder som påvirker deg negativt. Samlingene foregår en gang i uka. 

Resurssgruppe for flerkulturelle

Målsettingen med denne gruppen er å hjelpe foreldre med flerkulturell bakgrunn til å integreres i nærmiljøet, styrke foreldrerollen og til å få hjelp til å utvikle deg og hente inspirasjon/tips om kulturelle rammer og forventninger i samfunnet.

Ressursgruppe for flerkulturelle
selvhjelpsgruppe

Selvhjelpsgrupper

Vi ser verdien i at mennesker med ulike erfaringer kan møtes og utvikles i fellesskap, derfor starter vi opp to selvhjelpsgrupper på Mulighetenes hus. Det kan være fint å treffe andre som er i samme eller liknende situasjon som en selv, og vi har troen på at man sammen kan hjelpe og støtte hverandre. 

Ungdomsgruppe

Mange ungdommer finner ikke helt sin plass i organiserte aktiviteter. Vi ønsker å tilby et trygt og bra fellesskap. Derfor tilbyr vi aktiviteter og turer rettet mot ungdom her på Mulighetenes Hus. Dette foregår via en fast ungdomsgruppe her på huset hvor vi har fokus på nettverk, sosialisering og aktiviteter.

ungdsomsgruppe
pårørendegruppe rus og avhengighet

Pårørendegruppe rus og avhengighet

Å være i nær relasjon med noen som strever med avhengighet skaper mange utfordringer i hverdagen, både praktisk og emosjonelt. Som deltaker i gruppen vil du få kunnskap, håp og støtte. I tillegg gir samlingene god plass til erfaringsutveksling og veiledning.

Parundevisning (PREP-kurs)

Mulighetenes hus ønsker å styrke samlivet for par og vi arrangerer flere dagseminarer, i tillegg til en weekendsamling i året. Man kan få stort utbytte av å investere i parforholdet – Bli med!

Ressursgrupper

Ressursgrupper

Mulighetenes hus har ulike nettverksbyggende tiltak, og samtidig har vi sett behovet for langsiktig tilbud.

Disse tilbudene innebærer å hjelpe den enkelte til å styrke iboende resurser, endre negativt handlings- og tankemønster, bearbeide negative følelser og opplevelser, styrke sosial kompetanse, styrke foreldrekompetanse og ikke minst styrke selvfølelse og selvtillit. I tillegg er det fokus på integrering og økonomi.

På bakgrunn av dette har vi startet opp ulike ressursgrupper med fokus på selvutvikling, foreldrekompetanse, famillieveiledning og integrering. 

Familiperspektiv

I mange familier ser man at det videreføres negativ sosial arv gjennom flere generasjoner. På bakgrunn av dette har vi opprettet ulike ressursgrupper som går ut på å hjelpe hele familien til varig endring av en vanskelig livssituasjon. Vi i Mulighetenes hus har tro på at et støtteapparat rundt hele familien vil gi bedre grunnlag for endring av en negativ utvikling.  

Siden vi ønsker å ha fokus på hele familien, har vi laget egne mødre, fedre og flerkulturelle grupper. Disse gruppene har som hovedmål å hjelpe å styrke deg og din familie sammen. Gruppene er basert på temaer fra blant annet COS (Circle of security) som har som mål å bevisstgjøre din egen rolle som forelder. Du kan lese mer om COS her. Denne tilnærmingen har også et traumebevisst fokus hvor vi ser på hvordan tidligere erfaringer du har med deg fra egen oppvekst har påvirket deg, sammenhengen mellom disse erfaringene og din egen foreldrestil og hvor vi videre reflekterer over episoder og hendelser som kan ha innvirkning på din egen rolle som forelder.

Selvutvikling

Gjennom ressursgruppene ønsker vi å være med på å bidra til å danne et grunnlag som hjelper den enkelte til å gjennomføre de endringer som er nødvendig for å oppnå selvstendighet på ulike områder i livet. Gjennom gruppene vil du sammen med fagfolk og erfaringskonsulenter få veiledning og verktøy som skal til for å jobbe med deg selv og det du strever med. 

Å gjennomføre en selvutvikling er en krevende og langsiktig prosess, vi ser det dermed som hensiktsmessig å starte med endringsarbeid innen det grunnleggende tankemønsteret og de følelser du har til deg selv. Vi jobber derfor med å styrke selvtilliten til deg som deltar, i tillegg til å hjelpe deg til å se mulighetene og resursene du har, fremfor begrensingene.

Parundervisning

Vi ønsker også å fokusere på parforholdet. Vi arrangerer flere dagsseminarer og en weekendsamling i året med fokus på kommunikasjon og hvordan håndtere vanskelige situasjoner sammen. Dette tilbudet passer for alle.

Dette er ikke parterapi, men ment som å styrke forholdet i fredstid slik at dere står bedre rustet til å tåle konflikter og utfordringer som kan dukke opp underveis i forhold og familieliv.

Hvis du endrer måten du ser på ting, endrer tingene seg også.
 
–  Wayne Dyer 
mødregruppe

Mødregruppe

Dette er et tilbud til deg som er mamma og ønsker å styrke selvfølelsen og kompetansen som mor. Gruppene møtes en gang i uken. Hovedmålet for dette tiltaket er kompetanseheving og nettverksbygging i tillegg til at vi har fokus på selvutvikling. 

fedregruppe

Fedregruppe

Ved bruk av undervisning, samtaler og gruppeoppgaver får du som far mulighet til å styrke din omsorgsrolle, samt å gjøre en positiv utvikling på de områder som påvirker deg negativt. Samlingene foregår en gang i uka. 

Ressursgruppe for flerkulturelle

Resurssgruppe for flerkulturelle

Målsettingen med denne gruppen er å hjelpe foreldre med flerkulturell bakgrunn til å integreres i nærmiljøet, styrke foreldrerollen og til å få hjelp til å utvikle deg og hente inspirasjon/tips om kulturelle rammer og forventninger i samfunnet.

selvhjelpsgruppe

Selvhjelpsgrupper

Vi ser verdien i at mennesker med ulike erfaringer kan møtes og utvikles i fellesskap, derfor starter vi opp to selvhjelpsgrupper på Mulighetenes hus. Det kan være fint å treffe andre som er i samme eller liknende situasjon som en selv, og vi har troen på at man sammen kan hjelpe og støtte hverandre. 

ungdsomsgruppe

Ungdomsgruppe

Mange ungdommer finner ikke helt sin plass i organiserte aktiviteter. Vi ønsker å tilby et trygt og bra fellesskap. Derfor tilbyr vi aktiviteter og turer rettet mot ungdom fra 13-25 år.  Dette foregår via en fast ungdomsgruppe her på huset hvor vi har fokus på nettverk, sosialisering og aktiviteter.

pårørendegruppe rus og avhengighet

Pårørendegruppe rus og avhengighet

Å være i nær relasjon med noen som strever med avhengighet skaper mange utfordringer i hverdagen, både praktisk og emosjonelt. Som deltaker i gruppen vil du få kunnskap, håp og støtte. I tillegg gir samlingene god plass til erfaringsutveksling og veiledning.

Parundevisning
(PREP-kurs)

Mulighetenes hus ønsker å styrke samlivet for par og vi arrangerer flere dagseminarer, i tillegg til en weekendsamling i året. Man kan få stort utbytte av å investere i parforholdet – Bli med!

Kontaktinfo: